Tarkoituksenamme on:
  • Edistää kliinisen mikrobiologian alan tieteellistä ja käytännöllistä kehittämistä ja soveltamista
  • Edistää alan kansainvälistä yhteistoimintaa
  • Ylläpitää hyvää yhteisymmärrystä alalla toimivien keskuudessa sekä valvoa heidän yhteisiä etujaan

Uutiset

Kliiniset mikrobiologit ry

25.01.2020 Satu Kurkela 2 vuotta sitten (Satu Kurkela)


Kliiniset mikrobiologit ry on kliinisen mikrobiologian alan erikoislääkäriyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kliinisen mikrobiologian alan kehittämistä, järjestää alan koulutusta sekä edistää alan kansainvälistä toimintaa. Lisäksi yhdistys valvoo alan ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja yhdessä Suomen Lääkäriliiton Suomen kliiniset mikrobiologit -alaosaston kanssa. Yhdistys perustettiin 8.6.1998 ja tämänhetkinen jäsenmäärämme on 73. Kliiniset mikrobiologit ry on Euroopan erikoislääkäriliiton (UEMS) jäsenyhdistys.


Yhdistys järjestää aktiivisesti alan koulutustapahtumia. Keväisin järjestetään kaksipäiväiset Kliinisen mikrobiologian neuvottelupäivät alan ammattilaisille. Syksyisin yhdistys järjestää Infektiopäivät -koulutustilaisuuden yhdessä Suomen Infektiolääkärit ry:n ja Infektiosairauksien tutkimusyhdistys ry:n kanssa. Yhdistys osallistuu vuosittain myös mm. Laboratoriolääketiedepäivien ja Tartuntatautipäivien ohjelmasuunnitteluun.


Yhdistyksen jäsenmaksu on 15 € / vuosi. Jäseneksi voi hakea kliinisen mikrobiologian alalla toimiva lääkäri.


Yhdistyksemme kokoontuu vuosikokoukseen yleensä marraskuussa mikrobiologian kiertokoulun yhteydessä. 

Ota yhteyttä: kliinisetmikrobiologit@gmail.com